Eğitim Merkezi

CARİ KART EKLEME, GÜNCELLEME, SİLME
STOK KART EKLEME, GÜNCELLEME, SİLME
SEVKİYAT FİYATI TANIMLAMA
GÜZERGAH TANIMLAMA
PERSONEL KART EKLEME
KASA/BANKA TANIMLAMA
ARAÇ TANIMLAMA
SEVKİYAT İŞLEMLERİ
SEVKİYAT İŞLEMLERİ (SATIR)

Copyright © Pentasoft 2000 - 2023